Bác sĩ

Bác Sĩ Lo Soo Kien, Sue  Chuyên Khoa: Khoa Ung Thư Tư Vấn Phương Án Điều Trị
Bác Sĩ Rohit Khurana Chuyên Khoa: Khoa Tim Mạch Tư Vấn Phương Án Điều Trị
Bác Sĩ Reginald Liew Chuyên Khoa: Khoa Tim Mạch Tư Vấn Phương Án Điều Trị
Bác sĩ Sriram Narayanan Chuyên Khoa: Phẩu Thuật Mạch Máu Tư Vấn Phương Án Điều Trị
Bác sĩ Michael Ross MacDonald Chuyên Khoa: Tim MạchTư Vấn Phương Án Điều Trị
Chia sẻ:
Thông tin khách hàng

Anh/ Chị vui lòng nhập thông tin, nhân viên của GMG sẽ liên hệ để hỗ trợ. Hoặc anh/ chị có thể gọi 0968 0066 13 để được tư vấn thêm.